• Ajánlatkérő tartalma
  A LISTA üres.

  Általános szerződési feltételek

   

   

  I.      AZ ÁSZF HATÁLYA. 3

  II.     ÁSZF-ben használatos fontosabb fogalmak értelmezése. 3

  III.    Az Eladó és a szerződés teljesítésében részt vevő partnerek adatai 4

  IV.    Termékinformáció, szállítási és fizetési feltételek. 4

  1.      Termékinformációk elérhetősége. 4

  2.      Árak. 5

  3.      A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjfizetésének módja. 5

  4.      Szállítási információk. 5

  V.     A Szerződéskötés technikai lépései - Megrendelés (vételi ajánlat elküldése) 6

  5.      A megvásárolni kíván termék kiválasztása és kosárba helyezése. 6

  6.      Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása. 6

  7.      Árajánlat kérés. 7

  8.      A vásárló nyilatkozatai 7

  VI.    A szerződéskötés technikai lépései - A megrendelés fogadása, elfogadása. 7

  9.      A megrendelés visszaigazolása. 7

  10.        A szerződés tartalma: 7

  11.        A szerződés nyelve, kezelése: 7

  12.        A szerződésszerű teljesítés követelményei 8

  VII.       Tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási jogról 8

  VIII.      Hibás teljesítésre vonatkozó szabályok. 9

  13.        Kellékszavatosság. 10

  14.        Termékszavatosság. 12

  15.        Jótállás. 13

  16.        A szavatossági és jótállási igények intézésének rendje. 15

  IX.    Panaszkezelés. 16

  X.     Jogi igények érvényesítése – Online vitarendezés, Békéltető Testület, hatósági eljárás. 16

  XI.    Egyéb rendelkezések. 19

  17.        Szerzői jogok. 19

  18.        Magatartási kódex. 19

  19.        Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 19

  20.        Adatkezelés. 20

  21.        A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás  20

  22.        ÁSZF-re irányadó jog. 20

  A(z) bakonytegla.hu domain címen üzemelő webáruház szolgáltatását a felületén elhelyezett tájékoztatókban és az Általános szerződési feltételekben (ÁSZF) meghatározott feltételek szerint lehet igénybe venni.

  A jelen ÁSZF az üzemeltetést végző Vállalkozás, (a továbbiakban: mint Eladó, mi), valamint a Webáruházban meghirdetett termékek vásárlója (a továbbiakban Vásárló, Ön) között, mint távollévők között létrejövő, elektronikus úton kötött szerződés feltételeit tartalmazza, a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza, ide értve a honlapon keresztül történő megrendelés leadására, szállítási és fizetési feltételekre, a szerződéskötésre, a Felek szerződésszerű teljesítésére, hibás teljesítés esetére, az elállási jogra vonatkozó feltételeit és tartalmazza továbbá mindazon fogyasztói tájékoztatást, amelyet az Eladó számára a vonatkozó jogszabályok előírnak.

  Az Eladó a szolgáltatását Magyarországról nyújtja és Magyarország területén vállalja a megrendelt termékek kiszállítását.

  Az ÁSZF a weboldalon való közzététel napján válik hatályossá.

  A személyes adatok kezelésének feltételeiről szóló tájékoztatást – az EU Általános adatvédelmi rendeletében előírt tartalommal – a Webáruház külön menüpontjában letölthető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

  Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik;

  Felek: az Eladó és a Vásárló együtt;

  Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; egyes rendelkezések a fogyasztó jogaira és kötelezettségeire állapítanak meg szabályokat, ezért azokat a rendelkezéseket, amely kifejezetten a fogyasztóra vonatkoznak, kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlóra kell alkalmazni.

  Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;

  Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet az Eladó a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

  b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

  Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában;

  Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy az Eladó számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

  Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

  Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

  Áru: az eladó által értékesített bármely forgalomképes termék;

  Vételár: az áruért fizetendő ellenszolgáltatás;

  Vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás, ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében vagy javára jár el;

  Vásárló: A meghirdetett termékek megvásárlását megrendelés útján kezdeményező bármely személy;

  Webáruház: olyan weboldal/honlap, amely elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt (termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít);

  Cégnév: GRaS Kft.
  Székhely: 2225 Üllő, Pesti út 209.
  Adószám: 10337343-2-13
  Cégjegyzékszám: 13-09-161509
  Nyilvántartásba v. h.: Budapest Környéki Törvényszék Bírósága
  Bankszámlaszám: 11742283-20041456
  Email cím: graskft@gras.hu
  Telefon szám: +3629/320-264

  Az Eladó tárhely-szolgáltatójára vonatkozó információk:

  Tárhely-szolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.
  Tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

  Tárhely-szolgáltató telefonszáma: +36 22 / 78 76 74
  Tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@tarhelypark.hu

  Bankkártyás fizetést biztosítja

  Az szolgáltató adatai: K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.

  Adószám: 26666600-4-43

  Cégjegyzékszám: 01 09 338123

  Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 

  Postacím: K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. 1851 Budapest

  Telefonszám: +36 1 328 9400

  E-mail: khpos@kh.hu

  1. Termékinformációk elérhetősége

  A Webáruházban értékesített termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatást a termékeknél szereplő leírások tartalmazzák.

  Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjük kattintson a „Kérdezni szeretnék a termékkel kapcsolatban” linkre, vagy az Eladó adatai között rögzített telefonszámon vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

  Az Önnek tetsző termékeket pedig a kedvenceikhez adhatja, és böngészhet tovább anélkül, hogy újból rá kellene keresnie ugyanarra a termékre.

  1. Árak

  A Webáruházban feltüntetett vételárak, illetve egységárak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák és forintban értendők.

  A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett vételárak az egyéb felmerülő költségeket nem tartalmazzák. A szállítási költségre, valamint a raklapok díjának kalkulására a megvásárolni kívánt mennyiség és a szállítási cím ismeretében tud árajánlatot adni Vállalkozásunk.

  Eljárás hibás ár feltüntetése esetén:

  Amennyiben a tőlünk elvárható gondosság ellenére olyan árat tüntettünk fel a termék mellett, amely 0,- ft, vagy a kedvezmény mértékével csökkentett eredeti vételárhoz képest feltüntetett akciós ár számítási hibás, vagy ha a termék ára annak általánosan elfogadott árától nagymértékben úgy tér el, hogy a termék nem akciós áron szerepel, ezekben az esetekben az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolása során felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben Ön ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a vételi ajánlata visszavonásának joga.

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Vállalkozásunk által adott árajánlat elfogadása esetén az árat az árajánlat érvényességének idejéig tudjuk garantálni.

  1. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjfizetésének módja

  A Vásárló a termék(ek) vételárát és a szállítással kapcsolatban felmerülő költségeket a 3.-4. pontokban foglaltaknak megfelelően teljesítheti.

  Előre utalással történő fizetés: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, az általunk kiküldött díjbekérő alapján banki átutalással előre kell megfizetnie a termék vételárát és a felmerült szállítási költséget. A pénzügyi teljesítés beérkezését követően azt visszaigazoljuk, és ekkor kerülhet a termék kiszállításra. Az előre utalás tekintetében külön költséget nem számítunk fel.

  Online fizetés: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési módnál a „bankkártyás fizetés” feliratra kattintsanak, vagy online előlegfizetés esetén az "Online bankkártyás fizetés" lehetőséget válasszák, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

  A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

  1. Szállítási információk

  A megvásárolni kívánt termékek kiszállítási költségei a megrendelni kívánt áruk mennyiségétől és a szállítási címtől függenek. A kosárba helyezett termékek kiszállítási költségeire vonatkozóan az „ajánlatkérés” gomb megnyomását követően küldheti el ajánlatkérését. A szállítási költségeket tartalmazó ajánlatot e-mailben küldjük meg a Vásárló részére.

  A szállítással kapcsolatos részletes információk ide kattintva megtekinthetőek.

  Amennyiben az elszállítást a vevő vállalja saját gépkocsival, abban az esetben szállítási költséget nem számítunk fel. Ebben az esetben visszairányítjuk a vevőt a kosárhoz, ahol ezt követően lehetősége van a megrendelést (vételi ajánlatot) elküldeni a részünkre. 

  Szállítással kapcsolatos reklamációk:

  Kérjük a csomag/árú sértetlenségét a kézbesítő/szállító előtt szíveskedjék megvizsgálni.

   Amennyiben az átadás-átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni.

  Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget. Kérjük, hogy a szállítási reklamációjáról szóló jegyzőkönyvet küldje meg számunkra.

  Weboldalunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az Eladó ügyfélszolgálati adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

  Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint Vásárló és mi, mint Eladó között az alábbiak szerint jön létre áru adás-vételéről szóló szerződés.

  A vásárló abban az esetben kezdeményezhet megrendelést, ha az Általános szerződési feltételeket elfogadja.

  Weboldalunkon történő rendeléshez nem kell előzetesen regisztrálni, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a kosár menüben kell megadni a következő pontban ismertetett módon.

  A megrendelése elküldése előtt, egyedi igények esetén javasoljuk előzetesen egyeztetni a szokásostól eltérő szállítási lehetőségekről.

  Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. A vásárló szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton kötelesek vagyunk késedelem nélkül visszaigazolni.

  1. A megvásárolni kíván termék kiválasztása és kosárba helyezése

  Az általunk értékesített termékeket termékkategóriánként lehet böngészni.

  Az Ön által kiválasztott terméket a kiválasztott mennyiségben a „kosárba teszem” felirattal és piktogrammal ellátott gomb segítségével helyezheti a vásárlói kosárba, lehetővé téve a megvásárolni kívánt mennyiség megadását és vásárlói kosárba helyezését. A kosár tartalmának megtekintésére a Weboldal jobb felső sarkában elhelyezett ikonra történő kattintással van lehetőség.

  A „kosárba teszem” gombra kattintva a termék kosárba kerülését a képernyőn megjelenő felirat igazolja. Ön ezt követően nyugodtan folytathatja a böngészést, vagy a „kosárhoz” gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát.  

  A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

  1. Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása

  A termék kiválasztását követően a „Kosár” gombra kattintással megjelennek a kosárba helyezett termékek, amelyek mennyiségét lehetősége van itt is módosítani, illetve a terméket törölni. A kosárba helyezett termékekre vonatkozóan ezt követően van lehetősége a szállítási és csomagolási (pl. raklap) költségekre kalkulációt kérni, ehhez az „Árajánlat kérése” gombra kell kattintania

  1. Árajánlat kérés

  Az árajánlat kérés gomb megnyomását követően a név, e-mail cím és telefonszám adatok megadása után van lehetősége megadni, hogy kér-e kiszállítást, illetve a szállítási címet, majd elküldeni az árajánlatot.

  Az ajánlatkérés beérkezését követően e-mailben küldjük meg a komplett, fuvardíjjal kiegészített árajánlatunkat. Az árajánlat Amennyiben elfogadja a vételi ajánlatunkat, az e-mailben elhelyezett „Megrendelés” gombra kattintással megjelenik a weboldal megrendelés oldala a kosárban lévő termékekkel, illetve fizetendő díjjal. Ekkor a rendszer a vevő által korábban megadott adatokat már automatikusan kitölti. Ezt követően választhatja ki, hogy előre utalással vagy bankkártyával kíván fizetni. (Az erről szóló információkat ld. IV.3. pontban). Ezt követően van lehetőség a megrendelés elküldésére.

  1. A vásárló nyilatkozatai

  Tekintettel arra, hogy a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, az Eladó erre vonatkozóan egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül az adatbeviteli mezők alatt adja meg az erre vonatkozó tájékoztatást.

  A Vásárló az Eladó által megjelenített tájékoztatás előtt elhelyezett jelölő négyzet kipipálásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után, melynek teljesítését a megrendeléskor választott módon köteles végrehajtani.

  1. A megrendelés visszaigazolása

  A megrendelés elküldésekor a képernyőn azonnali üzenetként megjelenik egy tájékoztatás arról, hogy technikailag sikeresen megvalósult a megrendelés elküldése. Az adás-vételi szerződés az Ön megrendelésével jön létre.  A Vásárló által megadott e-mail címére 48 órán belül küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, mert előfordulhat, hogy technikai hiba miatt a megrendelését a rendszerünk nem fogadta.

  A megadott telefonszámon a megrendelés teljesítésének visszaigazolásához további megerősítést kérhetünk annak igazolására, hogy a megrendelést valóban a megrendelőlap kitöltője kérelmezte.

  1. A szerződés tartalma:

  A szerződés tartalma: A szerződés tartalmára vonatkozóan a jelen ÁSZF, illetve az elküldött árajánlat határozza meg az általános szerződéses feltételeket. A jelen szerződés a fogyasztó hátrányára nem térhet el. Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban az elküldött megrendelésekre az ajánlat elküldésének időpontjában érvényes ÁSZF, és az árajánlat tartalma az irányadó.

  1. A szerződés nyelve, kezelése:

  A szerződés magyar nyelven jön létre, melyet nem iktatunk és nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A mindenkor hatályos Általános szerződési feltételek a Webáruház e célra szolgáló menüpontjából is letölthető, illetve nyomtatható, egyebekben a megrendelés elfogadásáról szóló e-mailben is megküldjük.

  A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

  1. A szerződésszerű teljesítés követelményei

  A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

  Ahhoz, hogy az Eladó részéről történő teljesítés szerződésszerűnek minősüljön, a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

  • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
  • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott;
  • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az az ügyfélszolgálati támogatást –; és
  • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

  A szerződéskötést követően a Vevőnek az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken van lehetőség kérelemmel, panasszal, minőségi kifogással élni.

  A távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26). Korm. rendelet 20.§ rendelkezései értelmében Önt a szerződés megkötésétől az alábbiak szerint illeti meg a szerződéstől indokolás nélkül való elállás joga.

  Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

   

  A fenti határidő

     • a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
  • több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
  • több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi; 

  Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

  Ha a szerződés megkötésére Ön tett ajánlatot, a szerződés megkötése előtt Önt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

  Amennyiben élni kíván elállási jogával, úgy ezt egyértelmű nyilatkozatban köteles közölni velünk. Nyilatkozatát választása szerint (pl. postán, vagy e-mailen) juttathatja el számunkra, ebből a célból felhasználhatja a Webáruházban letölthető elállási nyilatkozat mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

  Az elállási nyilatkozat megérkezését követően elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek az elállás tudomásul vételét és haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl. a szállítás díját is). Ez alól kivétel, ha Ön olyan kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

  Elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül kérjük visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszaküldés költsége Önt terheli.

  A visszafizetési kötelezettség kapcsán mindaddig visszatarthatjuk az Önnek visszajáró összeget, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kaptuk, vagy amíg a termék visszaküldéséről az Ön hitelt érdemlő igazolását nem kaptuk meg. A két időpont közötti eltérés esetén a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegyük.

  Az Önnek visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhatunk, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

  Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  Kivételek az elállási jog alól:

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hivatkozott kormányrendelet 29. §-a tartalmazza az elállási jog gyakorlása alóli kivételek teljes terjedelemben.

  Jelen webáruházban történő vásárlás során nem illeti meg az elállás joga:

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac az Eladó által nem befolyásolható, és az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

  1. Hibás teljesítésre vonatkozó szabályok

  A 45/2014. (II.26.) Korm rendelet 11.§ (1) bekezdés m)-n) bekezdéseiben foglaltak alapján, a jelen fejezetben tájékoztatjuk Önt a hibás teljesítésre vonatkozó, fogyasztót megillető kellék- és termékszavatossági jogokról, illetve a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről.

  A Polgári törvénykönyv hibás teljesítésre vonatkozó szabályait a 373/2021. Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni, mely meghatározza a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályait, ideértve a szerződésszerű teljesítést, a hibás teljesítést és a kellékszavatosságra, valamint a jótállásra vonatkozó különös szabályokat.

  Hibás teljesítés: ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  1. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen (pl. a termék a jellegére tekintettel nem javítható) vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  Különös szabály a kijavításra vonatkozóan, hogy a Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére irányuló – szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Tehát a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és az Eladó közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

  Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

  A hiba közlésére vonatkozó szabályok:

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni velünk. Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Ez nem jelenti azt, hogy a fogyasztó a kellékszavatossági igényét kizárólag nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölheti, és azt sem, hogy az ennél hosszabb idő elteltével történő hibaközlés szükségképpen késedelmesnek minősül, csupán azt jelenti, hogy a két hónapos időtartamon belül a közlés késedelmére nem lehet hivatkozni. Ha a fogyasztó a hibát a felfedezésen túl közölte a vállalkozással, az eset körülményeinek mérlegelésével ítélhető meg, hogy a hibaközlés kellő időben történt-e.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

  Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (általános)?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az árut, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. Az Ön, mint fogyasztó és az Eladó közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az Ön által a teljesítéstől számított egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.  Ebből következik, hogy a fogyasztó által a teljesítést követő egy éven túl felismert hiba esetén nem kell vélelmezni azt, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, hanem azt külön a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a fogyasztó – kétséget kizáró módon bizonyítva – a teljesítéstől számított egy éven belül ismeri fel a hibát, de azt a teljesítéstől számított egy éven túl közli, a fenti vélelem akkor is fennáll.

  Melyek az áru adásvétele esetén irányadó sajátos szabályok?

  Az Eladó a 373/2021. Korm. rendelet szabályai szerint megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

  A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

  1. az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette azt a feltételt, miszerint
  • az Eladónak a saját költségére kell biztosítani a kicserélt termék visszavételét.
  • Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

  illetve vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét arra hivatkozással, hogy a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak;

  1. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
  2. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  3. az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az Eladó észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

  Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

  A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

  Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát az Eladóval.

  A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében az Eladó rendelkezésére kell bocsátania.

  Az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

  A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

  Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

  Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy – az előző bekezdés szerint – az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

  • a fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut; és
  • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
  1. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. Jótállás

  Az Eladó a jogszabályok szerint akkor köteles jótállásra, ha az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkeket (ideértve a rendeletben meghatározott tartozékokat és alkotórészeket) értékesít.

  Ha az Eladó jótállás köteles terméket értékesít az alábbi szabályokat kell alkalmazni:  

  Mentesül az Eladó a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Amennyiben az Eladó a jogszabályon alapuló kötelező jótállás mellett önként jótállást vállal, a fogyasztó részére legkésőbb a termék teljesítésének időpontjában jótállási nyilatkozatot ad át tartós adathordozón.

  A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

  a) az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;

  b) a jótállásra kötelezett nevét és címét;

  c) a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;

  d) azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és

  e) a jótállás feltételeit.

  Ha a Gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint.

  A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási idő meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal az idővel, amikor a javításra átadott terméket a fogyasztó nem használhatta. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

  A kötelező jótállás időtartama:

  Termék eladási ár

  Kötelező jótállás időtartama

  Jótállási idő kezdete

  10.000-100.000 Ft

  1 év

  A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy a vállalkozó (vagy nevében eljáró személy) által történő üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztó által történő üzembe helyezés esetén, amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket hat hónapot túl helyezteti üzembe, a jótállás határidő kezdőnapja a fogyasztási cikk átadásának napja.

  Javítás esetén a jótállás időtartama a javításra átadás napjától azzal az idővel meghosszabbodik, amikor a fogyasztó a hiba miatt nem használhatta a terméket.

  100.001-250.000 Ft

  2 év

  250.001- től

  3 év

  Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellék- illetve termékszavatosságnál meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  A jótállási jogok érvényesítésének nem lehet feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

  A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

  A termék üzembe helyezésétől számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén az Eladó a termék cseréjére köteles.

  Kicserélés iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

  Kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Az első alkalommal történő javítás során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, köteles – a fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában – kicserélni. Ha cserére nincs lehetőség, az Eladó által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül köteles visszatéríteni.

   Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, - és a fogyasztó másként nem rendelkezik, illetve nem kéri a vételár arányos leszállítását, vagy a fogyasztási cikket megjavítását az Eladó költségére, az Eladó köteles 8 napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség az Eladó köteles a bizonylaton/számlán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni. Ha a kijavításra az erre vonatkozó igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik, a határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül köteles kicserélni, vagy ha erre nincs lehetőség, a vételárat a fogyasztó részére visszatéríteni.

  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

  Az Eladó a jogszabályban meghatározott tartalommal köteles jótállási jegyet kibocsátani és a fogyasztási cikkel átadni a vásárlónak a termék átvételekor.

  A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

  a) az Eladó nevét, címét,

  b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,

  c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos az Eladóval,

  d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – az Eladó vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,

  e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá

  f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,

  g) az Eladó bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

  A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

  A jogszabályi előírásnak megfelelő jótállási jegyet az Eladó legkésőbb az üzembe helyezést követő napon elektronikus úton is megküldheti (átadhatja) a fogyasztónak. Elektronikusan átadott számla akkor adható át elektronikus jótállási jegyként, ha a tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

  1. A szavatossági és jótállási igények intézésének rendje[1]

  Szavatossági igény érvényesítésekor a szerződés megtörténtét a Vásárlónak kell bizonyítania. Ha a szerződés megtörténtét az Eladó vitatja, az Eladó köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panaszkezelés módjára. Ha a fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló számlát, vagy nyugtát bemutatja, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni.

  A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási érvényességét nem érinti a jótállási jegy szabálytalansága, vagy a jótállási jegy fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása. Ha az Eladó a jótállási jegyet nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a vételár megfizetését az ÁFA törvény alapján kibocsátott számla vagy nyugta bemutatásával igazolja, mely esetben a jótállási jogok e számla vagy nyugta bemutatásával érvényesíthetők.

  Az Eladó a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

  a) a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

  b) a Vásárló és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

  c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

  d) a hiba bejelentésének időpontját,

  e) a hiba leírását,

  f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

  g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

  Amennyiben ez a jegyzőkönyv felvétele időpontjában nem teljesíthető, az Eladónak 5 napon belül kell megküldenie a Vásárló felé a szavatossági illetve jótállási igény teljesíthetőségéről szóló tájékoztatását.

  Az Eladó a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

  A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

  Az Eladó törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

  Kijavításra, illetve a szavatossági vagy jótállási igény érvényesíthetőségének vizsgálatára átvett termékről elismervényt kell kiállítani, amelyen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, címét, a termék azonosító adatokat, az átvétel időpontját, a kijavított termék átvételének időpontját. Az elismervény kiállítása helyett a szavatossági, illetve jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthető a termék átvételére vonatkozó fenti kötelezettség. 

  A Vásárló hátrányára nem köthető ki szerződési feltétel, az ilyen kikötés helyébe a vonatkozó jogszabály rendelkezései lépnek.

  Ön az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével kapcsolatban alábbi elérhetőségeinken tehet szóban, vagy írásban panaszt velünk, illetve a nevünkben eljáró személyekkel szemben:

  Cégnév: GRaS Kft.
  Levelezési cím: 2225 Üllő, Pesti út 209.
  Email cím: graskft@gras.hu
  Telefon szám: +3629/320-264

  Fenti elérhetőségek szolgálnak egyebekben a szerződéskötést követően ügyfélszolgálati elérhetőségként is.

  Az írásbeliség követelményének bármely olyan eszközzel eleget lehet tenni, amely lehetővé teszi számunkra a nekünk címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A panaszát a Webáruház kapcsolat mezőjében megtalálható űrlapon is eljuttathatja hozzánk.

  A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és szóbeli panasz esetén helyben átadjuk Önnek, telefonon érkezett, illetve egyéb módon, írásban beérkezett panasz esetén legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal együtt küldjük meg az Ön részére. A hozzánk érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgáljuk és arra érdemi választ adunk. Elutasító válasz esetén az elutasítást írásban meg is kell indokolnunk.

  A panasz felvételéhez szükséges:

  a) a Vásárló neve, lakcíme,

  b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

  c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

  d) az Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

  e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,

  f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

  g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

  A panaszt a felvétel napjától számított három évig, az arra adott válasszal együtt őrizzük meg.

  Arra törekszünk, hogy a szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton történő rendezzük.

  Az elutasított panasz esetén tájékoztatjuk Önt, hogy a panasz jellegére tekintettel mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, ezek elérhetőségéről és a békéltető testületi eljárás általunk történő igénybevételéről is.

  Online vitarendezési Platform igénybe vétele

  A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely igénybe vehető az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr. Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

  Békéltető Testülethez fordulás joga

  Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez is fordulni, amelynek hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A belföldi lakóhely, vagy tartózkodási hely hiányában az eljáró békéltető testület illetékességét az Eladó székhelye alapítja meg. Az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület (további információ: http://bekeltetes-szabolcs.hu/)

  Az eljárás célja: egyezség létrehozása a felek között, vagy döntéshozatal a fogyasztói jogok érvényesítésének biztosítása érdekében. A fogyasztó, vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan.

  A békéltető testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető eljárásában a Webáruház üzemeltetője a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és együttműködni. A testületek listája: BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK

  A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

  A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • fogyasztó nevétlakóhelyét vagy tartózkodási helyét
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét
  • ha az eljárásra a lakóhelye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testületet választja, a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
  • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését.
  • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
  • a testület döntésére irányuló indítvány
  • a fogyasztó aláírását

  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladónak az írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről.

  Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

  A békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét.

  Békéltető testületek elérhetősége

  Baranya Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Telefonszám: 06-72-507-154
  Fax: 06-72-507-152
  E-mail: 
  abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
  Fax: 06-76-501-538
  E-mail: 
  bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
  Honlap: 
  www.bacsbekeltetes.hu

  Békés Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszám: 06-66-324-976
  Fax: 06-66-324-976
  E-mail: 
  eva.toth@bmkik.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
  Fax: 06-46-501-099
  E-mail: 
  bekeltetes@bokik.hu

  Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111.
  Telefonszám: 06-1-488-2131
  E-mail: 
  bekelteto.testulet@bkik.hu
  Honlap: 
  bekeltet.bkik.hu

  Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszám: 06-62-554-250/118
  Fax: 06-62-426-149
  E-mail: 
  bekelteto.testulet@csmkik.hu

  Fejér Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszám:06-22-510-310
  Fax: 06-22-510-312
  E-mail: 
  fmkik@fmkik.hu

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszám: 06-96-520-217
  Fax: 06-96-520-218
  E-mail: 
  bekeltetotestulet@gymskik.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszám: 06-52-500-710
  Fax: 06-52-500-720
  E-mail: 
  korosi.vanda@hbkik.hu

  Heves Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
  Telefonszám: 06-36-429-612
  Fax: 06-36-323-615
  E-mail: 
  hkik@hkik.hu

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
  Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
  Fax: 06-56-510-628
  E-mail: 
  bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszám: 06-34-513-027
  Fax: 06-34-316-259
  E-mail: 
  szilvi@kemkik.hu

  Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
  Telefonszám: 06-32-520-860
  Fax: 06-32-520-862
  E-mail: 
  nkik@nkik.hu

  Pest Megyei Békéltető Testület
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
  Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
  Telefonszám: 06-1-792-7881
  E-mail: 
  pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlap: http://panaszrendezes.hu/

  Somogy Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
  Telefonszám: 06-82-501-026
  Fax: 06-82-501-046
  E-mail: 
  skik@skik.hu

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszám: 06-42-311-544
  Fax: 06-42-311-750
  E-mail: 
  bekelteto@szabkam.hu

  Tolna Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
  Telefonszám: 06-74-411-661
  Fax: 06-74-411-456
  E-mail: 
  kamara@tmkik.hu

  Vas Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszám: 06-94-312-356
  Fax: 06-94-316-936
  E-mail: 
  vmkik@vmkik.hu

  Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
  Telefonszám: +36-88-814-121 
  Fax: 06-88-412-150
  E-mail: 
  info@bekeltetesveszprem.hu

  Zala Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
  Telefonszám: 06-92-550-513
  Fax: 06-92-550-525
  E-mail: 
  zmbekelteto@zmkik.hu

  A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

  A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel az Eladó piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.


  A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei ide kattintva megtalálhatók.

  Bírósági eljárás

  A fogyasztó az Eladóval szemben fennálló, fogyasztói jogvitából eredő követelését bírósági úton is érvényesítheti.

  1. Szerzői jogok

  A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

  1. Magatartási kódex

  Nem alkalmazunk a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexet.

  1. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

  Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítéséig lehetősége van az Ön által bevitt adatok és a kosártartalom módosítására. Ha a kötelezően kitöltendő adatbeviteli mező üresen marad, a rendszer nem engedi elküldeni a megrendelést, a hibaüzenetet az adatbeviteli mező mellett a rendszer megjeleníti.

  Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződést az Ön által megadott adatok alapján teljesítjük, melynek része az értesítések küldése, kapcsolatfelvétel, számlázás, vagy a kiszállítás megszervezése. Kérjük, hogy az adatok pontatlansága, vagy változása esetén haladéktalanul értesítse munkatársunkat az ügyfélszolgálati elérhetőségen, annak érdekében, hogy a pontatlanul vagy tévesen megadott adatokat javítani, illetve törölni tudjuk. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy jogosultak vagyunk az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

  1. Adatkezelés

  A fogyasztó és az Eladó közötti szerződésekkel kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

  Kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat, amelyben részletesen ismertetjük az EU általános adatvédelmi rendeletének megfelelő adatkezelési gyakorlatunkat, illetve a fogyasztók személyes adatainak védelméhez fűződő jogait és lehetőségeit.

  1. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

  A Webáruházban megadott vásárlói adatokat a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen tároljuk. A szolgáltató a Webáruház minimum 99%-os rendelkezésre állását garantálja éves szinten. A tárolt vásárlói adatok sértetlensége, jogosultalan hozzáférés megakadályozása érdekében a tőlünk elvárható gondossággal választjuk meg a technikai és szervezési intézkedéseket. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 nap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról előre értesítettük a vásárlókat a Webáruház oldalán.

  A Webáruház mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja megfelelő erősségű titkosítással történik, biztosítva a kommunikáció/adatbevitel titkosságát. Fenntartjuk a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában felfüggesszük vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntessük.

  Sem technológiai intézkedések felhasználásával, sem más módon nem tiltjuk le, és nem korlátozzuk a vásárlók hozzáférését a Webáruházhoz a vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

  1. ÁSZF-re irányadó jog

  A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó.

  Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

  Semmis az a kikötés, amely a fogyasztó jogait meghatározó jogszabályi rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára eltér.

  A szerződésre vonatkozó jogszabályok:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
  • 1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról;
  • 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozások közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalomszolgáltatásra és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól;
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. 
  • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.
  • 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018.február 28) a belső piacon belül a vevő álampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról;
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adtok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

   
  • I. [1] a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján